Kontakty

MgA. Jakub Klecker
Umělecký vedoucí a sbormistr sboru Kantiléna
tel: 777 557 931
jakub.klecker@kantilena.cz

Mgr. MgA. Michal Jančík
Sbormistr sboru Kantiléna a přípravného oddělení Kantilénka
tel: 605 215 685
michal.jancik@kantilena.cz

Mgr. Veronika Novosádová, Ph.D.
Sbormistryně přípravného oddělení Magdalenka
tel: 776 334 132
veronika.novosadova@kantilena.cz

 

Zkušebna:
Filharmonie Brno
Komenského nám. 8 (Besední dům)
602 00 Brno
tel: 539 092 801
 

Fakturační údaje

Kantiléna z. s.
Komenského náměstí 534 / 8
602 00 Brno
Česká republika

IČO: 228 88 250

MONETA Money Bank, a.s.
Č.účtu: 203225779/0600
IBAN: CZ8106000000000203225779
S.W.I.F.T.: AGBACZPPXXX

Za sdružení jedná:

MgA. Jakub Klecker
tel.: +420 777 557 931
jakub.klecker@kantilena.cz

 
Organizační tým

Mgr. Helena Chovítková
Manažerka
tel: 608 832 919
helena.chovitkova@kantilena.cz

Lucie Keprdová
Sponzoring
tel: 604 589 532
lucie.keprdova@kantilena.cz

Magda Audyová
organizace plesu
tel: 732 521 122
magda.audyova@kantilena.cz