Magdalena Kožená převzala záštitu nad Kantilénou

4. 9. 2013 - 22:00 na ČT 24 - Události komentáře