Kantiléna přivezla zlato ze Světových olympijských her

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, se v minulém týdnu zúčastnila Světových olympijských sborových her, které se konají jednou za dva roky. Po Číně tentokráte toto celosvětové pěvecké klání proběhlo v rakouském Grazu (Štýrském Hradci).

Účastníků her bylo asi 20 000, souborů 441 a byly zastoupeny všechny kontinenty. Kantiléna se účastnila dvou kategorií a to kategorie číslo 2 – Mládežnické sbory s rovnými hlasy a kategorie číslo 16 – Duchovní hudba. V první získal tento sbor 87,50/100 a ve druhé kategorii 83,25/100 a přivezla si tak 2 zlaté medaile !!

Pod vedením sbormistra MgA. Jakuba Kleckera získala Kantiléna v obou těchto kategoriích zlatou medaili. Tento skvělý výsledek navazuje na neméně důležité a dobré umístění z belgického Neerpeltu v roce 2006, kde se Kantiléna stala absolutním vítězem soutěže s cenou Summa cum laude.

Samotnému medailovému klání předcházely kvalifikace, které Kantiléna zvládla ve velké konkurenci bez větších problémů, a ocitla se podle hodnocení poroty ve zlatém kvalifikačním pásmu.

Na programu byli mistři staré hudby jako Joseph Haydn či Jacobus Gallus, ale i díla současných skladatelů jako je například Sanctus Episcopus Adalbertus od Petra Řezníčka.

Celkově na těchto hrách dominovaly počtem asijské sbory a sbory z Jihoafrické republiky, které se staly šampiony v několika katergoriích.

Kantiléna se stala na těchto hrách nejlépe ohodnoceným evropským sborem ve výše zmíněných kategoriích.

Úspěch Kantilény je dokladem toho, že české sbory mají tradičně vysokou úroveň sborového zpěvu, a také toho, že Česká republika má důstojné reprezentanty nejen ve sportu, ale i v kulturní oblasti.

 

Dopis od Maurizia panu Vladimíru Zavřelovi (děkování za účast Kantilény)

 

Ciao Vladimir.

Jak se máš? Jak dopadl váš koncert a pobyt v Jesolu? Vaše cesta domů?

Nikdy ti nemohu dost dobře poděkovat, že jsi přivezl na náš festival právě sbor Kantiléna. Zcela upřímně ti říkám, jeho bravura a kvalita byla vynikající, tak skvělý sbor jsem nikdy neslyšel. Pěvecký výkon Kantilény byl jemný a výrazově bohatý - to je názor nás všech a přítomných posluchačů. V mém srdci zůstanou provždy pocity předané zpěvem dětského sboru, stejně jako velké sympatie, které vzbudil. Všechny přítomné sbory byly velmi dobré a velmi kvalitní, ale posluchači, kteří slyšeli vaše vystoupení, se jednoznačně shodli na tom, že největší dojem v nich zanechala právě Kantiléna!

Prosím tě, abys vyřídil dirigentovi a všem zpěvákům a zpěvačkám Kantilény velké poděkování z mé strany, od sboru Stella Alpina di Verona a od všech, co se podíleli na organizaci festivalu v Custoze, že přijali jejich pozvání. Teď jsem smutný a mám jedno velké přání: přijet za tebou do Brna, zúčastnit se jako posluchač koncertu Kantilény. V budoucnu bychom mohli spolu zorganizovat pro sbor Stella Alpina cestu do Brna, zorganizovat společný koncert s Kantilénou a tvým sborem. Příští pátek jedeme na mezinárodní festival mužských sborů do Švýcarska a potom budeme mít prázdniny.

Milý Vladimíre, objímám na dálku tebe, dirigenta a všechny děti z Kantilény.

Maurizio