Setkání členů Kantilény z let 1956 až 1979

Milí bývalí členové a členky Šlapanického dětského sboru a Kantilény z období 1956 až 1979

Zvu Vás na přátelské setkání. Připomeneme si část historie sboru, společné úsilí o umělecký vývoj a poslechneme si některé zvukové snímky, které se dochovaly z doby Vašeho účinkování.

Beseda se uskuteční 17. listopadu 2013 ve 14.00 hodin v hlaholně Besedního domu v Brně. Vchod je z Komenského nám. č.8

 

Váš Ivan Sedláček