O sboru

KANTILÉNA je výběrový pěvecký sbor, laureát řady mezinárodních sborových soutěží, spolupracuje s předními umělci, dirigenty, orchestry a soudobými skladateli, jejichž novinkovou tvorbu uvádí na koncertech
a zaznamenává na zvukových snímcích. Sbor, skládající se ze tří oddělení, v současné době navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let.
Za dobu své existence Kantiléna účinkovala na více než 1 500 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích,
v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. Výrazné oblibě se u posluchačů těší stylové pořady duchovní hudby, které
v podání sboru zazněly ve více než 250 chrámech. Z nejvýznačnějších např. Stephansdom Wien, Santa Croce in Gerusalemme Roma, Hofkirche Dresden, Sv. Mikuláš Praha, Bazilika sv. Prokopa
v Třebíči, Le Mont - St. Michel, Sacré Coeur Paris, Cathedral St. Patrick New York, National Shrine Washington aj.
Dvousettisícovému shromáždění věřících zpívala Kantiléna na mši, kterou celebroval v Praze při své návštěvě České republiky Jan Pavel II. Pravidelně vystupuje na benefičních koncertech, např. pro sdružení Podané ruce, na koncertě Pokoj lidem dobré vůle na Velehradě nebo v rámci Adventních koncertů z katedrály sv. Víta v Praze přenášených Českou televizí. Sbor také pravidelně spolupracuje s cimbálovou muzikou Hradišťan, se kterou vystoupil mimo jiné na velice úspěšných Vánočních koncertech v brněnském Besedním domě.
 

Dramaturgie

Dramaturgie sboru zaujímá velmi pestrý okruh téměř všech žánrových oblastí. Těleso může nabídnout nejen duchovní pořady, zaměřující se především na renesanční vokální polyfonii a soudobou tvorbu českých autorů, ale tradiční i netradiční úpravy lidových písní či Vánočních koled.
Kantiléna se také velmi často věnuje hudebně-dramatickým dílům (opera Brundibár, balet Špalíček, opera 
O kohoutkovi a slepičce aj.). V červnu roku 2009 sbor překonal možnosti dětských a mládežnických těles 
a nastudoval vůbec poprvé ve své historii světovou premiéru původně prozaického příběhu Jiřího Šotoly Osmnáct Jeruzalémů. Tímto počinem se posunul až k tvorbě autorského divadla.

 

Naše úspěchy

V mezinárodních sborových soutěžích získala Kantiléna řadu cen, z nichž si cení nejvíce absolutního vítězství na soutěži v italském Arezzu (1981) a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006). V roce 2008 Kantiléna vybojovala dvě zlaté medaile na Světové sborové olympiádě a stala se také nejlepším evropským sborem ve svých kategoriích. Sbírka prestižních cen byla rozšířena také v roce 2009 na sborové soutěži ve švýcarském Montreux, odkud si sbor přivezl cenu publika a diplom „Excellent". V roce 2013 pak Kantiléna získala  1. a 2. místo na 67. ročníku Llangollen International Musical Eisteddfod. Také rok 2015 se řadí mezi ty velice úspěšné. V neměckém Magdeburgu na 2nd European Choir Games & Grand Prix of Nations Kantiléna soutěžila ve třech kategoriích. Ve dvou z nich triumfovala v "Grand Prix of Nations" zlatými medailemi. V kategorii Duchovní hudba, jejíž nejvyšší soutěží byla "Champions competition", si Kantiléna vyzpívala absolutní vítězství. V roce 2017 se sbor opět účastnil mezinárodní soutěže, tentokráte v lotyšské Rize. Na 3rd European Choir Games & Grand Prix of Nations Kantiléna získala tří zlaté medaile ve všech třech kategoriích, ve kterých soutěžila.

 

Vznik sboru

Kantiléna vznikla z podnětu Ivana Sedláčka roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor a už po šesti letech intenzivní práce upoutala pozornost vítězstvím v celostátní soutěži v Bratislavě. Roku 1967 se ze školního sboru stalo výběrové těleso s nynějším názvem. Postupně se dostala ke spolupráci s předními skladateli, orchestry i dirigenty
a získala vynikající domácí i mezinárodní pověst. Za vybudování spolehlivé pěvecké techniky vděčí spolupráci
s hlasovým pedagogem prof. Jiřím Barem a prof. Annou Barovou, dlouholetou vynikající operní sólistkou Národního divadla Brno. Od roku 1984 Kantiléna působí při Státní filharmonii Brno (nyní Filharmonii Brno). Počínaje rokem 2006 vystřídal Ivana Sedláčka ve vedení sboru dirigent Jakub Klecker, sám bývalý člen sboru.

Více z historie sboru můžete najít v části Ke stažení.