Reference

Kritiky a recenze na aktuální události a koncerty naleznete v části Média.

 

Hudební skladatelé

Přečtete si, co o nás říkají hudební skladatelé a další významné osobnosti.

 

Mohl bych říci, že v mé již poměrně rozsáhlé knize života se objevuje mnoho jmen. Velká část z nich do ní vstoupila, ale zůstala pouhými epizodami. Ale jiná, a není jich zase tak mnoho, se objevila, abych tak řekl, již v první kapitole a zůstávají na umělecké scéně mého života až do dneška.
Ivan Sedláček, tento opravdový přítel a výborný muzikant, k nim patří. Hudební skladatel, který je tak zcela odkázán na interpreta svého díla, má k němu cit hluboké vděčnosti jako k porodníkovi vlastního dítěte. Ivan Sedláček pomáhal na svět mnoha mým skladbám a jeho sbor Kantiléna je trvalou kulturní ozdobou naší země.
Domnívám se, že význam této práce nemůžeme dostatečně ocenit. Mám na mysli nejen hluboké kulturní zážitky, ale i přímý vliv na dětskou duši, kterou tato práce výrazně formuje, a zcela určitě zapůsobí na utváření celého života dětí. Tak se dirigent dětského sboru řadí k těm nejušlechtilejším humanitním profesím.

Petr Eben


Za dlouhá léta jsme si zvykli, že se o KANTILÉNĚ píše a hovoří výhradně v superlativech, a to je správné. Vždyť každý koncert je zážitkem, který vypráví o radosti, o kráse, o etice. Můj osobní vztah ke sboru je tak trochu "příbuzenský".


Spolupracoval jsem na většině rozhlasových i mimorozhlasových nahrávkách tohoto tělesa. Měl jsem tedy možnost poznat důvěrně jeho obdivuhodnou muzikantskou potenci, jeho vpravdě uměleckou - a což je veledůležité - kontinuální práci. Takto se totiž vychovávají budoucí nositelé a občas i tvůrci hudební stránky kultury našeho společenství.

  Za to díky, Kantiléno i Ivane!

Petr Řezníček


KANTILÉNA a její sbormistr Ivan Sedláček pro mne znamenají nejen dlouholetou tradici vynikajícího pěstování dětského sborového zpěvu a rozvíjení hudebnosti naší mládeže, nýbrž především též důslednou a systémovou orientaci na soudobou hudbu. Vždyť sbormistr přímo vyprovokoval vznik některých skladeb, které se pak staly trvalou součástí repertoáru KANTILÉNY.

Vzpomínám na četná provedení svého obtížného dvojsboru UTVOŘME KRAJINU ZPĚVU a jsem všem členům sboru vděčen, vždyť se jich za ta léta tolik vystřídalo!

Evžen Zámečník

 

 

Osobní poděkování

 

Vážený pane profesore Sedláčku, milí pěvci a instrumentalisté,

tímto bychom rádi vyslovili své díky a obdiv za Váš vynikající koncert, který jste uskutečnili v neděli 4. března 2001 v bazilice Santa Croce in Gerusalemme v Římě, a stejně tak za Vaši ochotu k rozhovorům a návštěvu u nás ve studiu. Díky Vaší návštěvě jsme mohli také našim posluchačům zprostředkovat nádherný umělecký zážitek.
K dopisu přikládáme nahrávku obou pořadů, tj. 5. a 7.3., které se mimo jiné věnovaly Vašemu sboru. Do budoucnosti Vám ze srdce přejeme spoustu okouzlených návštěvníků Vašich koncertů.

Pax et bonum.

P. Josef Koláček, S.J.
ředitel české sekce Radio Vaticana