Sbormistři

MgA. Jakub Klecker

Umělecký vedoucí a sbormistr sboru Kantiléna
Email: jakub.klecker@kantilena.cz Web: http://www.jakubklecker.com/

 

Mladý dirigent a sbormistr patří k nastupující dirigentské generaci. Po studiu oboru dirigování na brněnské konzervatoři absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze ve třídě prof. Jiřího Bělohlávka a doc. Tomáše Koutníka. Studia ukončil absolventským koncertem v roce 2006 s Filharmonií Brno a Kantilénou.

V letech 2003 - 2005 působil jako hlavní sbormistr Kantilény a v roce 2006 převzal po Ivanu Sedláčkovi funkci uměleckého vedoucího sboru. Úspěšně tak navazuje na dlouholetou tradici a vysokou interpretační kvalitu Kantilény, o čemž svědčí i několik vítězství na prestižních mezinárodních sborových soutěžích. Např. 1. cena „summa cum laude" v belgickém Neerpeltu, kde se Kantiléna utkala v těžké konkurenci 99 sborů (2006), dvě zlaté medaile a ocenění nejlepší evropský sbor ve svých kategoriích na Světové sborové olympiádě v rakouském Grazu (2008), či cena publika a diplom „Excellent" ve švýcarském Montreux (2009).

Pro Mezinárodní hudební festival Janáčkovo Brno 2004 se podílel na nastudování Janáčkovy opery Její pastorkyňa. V červnu téhož roku spolupracoval na přípravě Smetanovy opery Braniboři v Čechách, se kterou v říjnu debutoval na prknech Národního divadla Brno. Od roku 2007 působí v Janáčkově opeře ND Brno jako dirigent (opery Marta, Její pastorkyňa, Rigoletto, Idomeneo, Nabucco, Příhody lišky Bystroušky, Juliette, balety Spartakus, Louskáček nebo Coppelie z Montmartru ad.)

Jako dirigent pravidelně spolupracuje s českými i slovenskými symfonickými orchestry a renomovanými umělci: Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava, Čeští komorní sólisté Brno, Český filharmonický sbor Brno, Václav Hudeček ad. Na podzim roku 2007 se zúčastnil jako druhý dirigent pětitýdenního koncertního turné Filharmonie Brno po Japonsku, které bylo díky velkému úspěchu opakováno i v roce 2009. Kleckerův skvělý debut na Pražském jaru 2009 jen potvrzuje jeho vzrůstající kvality práce s instrumentálními tělesy v České republice.

 

Mgr. MgA. Michal Jančík

Sbormistr sboru Kantiléna a přípravného oddělení Kantilénka
Email: michal.jancik@kantilena.cz

 

Michal Jančík vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě, hudební výchovu a řízení sboru u Lumíra Pivovarského, Jana Spisara a Jurije Galatenka na Ostravské univerzitě a dirigování sboru na JAMU u Lubomíra Mátla. Vyvíjí bohatou sbormistrovskou činnost zahrnující práci se sbory dětí mladších věkových kategorií až po sbory dospělé smíšené. Svoji hlavní činností je však zaměřen na sbormistrovskou práci v Kantiléně, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno, kde je od roku 2011 sbormistrem staršího přípravného oddělení Kantilénka i koncertního sboru Kantiléna. S Kantilénou absolvoval řadu zahraničních turné a soutěží (z poslední doby lze zmínit získání zlatých medailí na sborové olympiádě v německém Magdeburgu (2015) a lotyšské Rize (2017)), premiéroval díla současných významných českých autorů (V. Zouhar, R. Hejnar, D. Lukáš atd.), připravil Kantilénu na spolupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, Staatsphilharmonie Nürnberg, Český národní symfonický orchestr, Filharmonie Brno) i pro účinkování v hudebně-dramatických dílech (Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí).

Z dřívějších aktivit lze jmenovat např. sbormistrovskou činnost v amatérském smíšeném sboru Magna Diesis, který roku 2005 založil ve Velkém Meziříčí a s nímž získával mnohá ocenění v mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc. Se sborem Perličky při ZŠ Jana Babáka v Brně zvítězil v katalánském Malgrat de Mar a zároveň dostal Cenu pro nejlepšího dirigenta festivalu. Vedl sbor Tin Tin Ensemble zaměřující se na tvorbu Arvo Pärta, spolupracoval se soubory Ensemble Opera Diversa a Ars Brunensis Chorus. Působí také jako externí spolupracovník České televize při realizaci záznamů z oblasti klasické hudby, je častým členem porot ve sborových soutěžích.

 

Mgr. Veronika Novosádová, Ph.D.

Sbormistryně přípravného oddělení Magdalenka
Email: veronika.novosadova@kantilena.cz

 

Veronika Novosádová pochází z Třebíče a od mládí se věnuje hře na klavír a zpěvu.
V Třebíči začínala jako sbormistryně smíšeného sboru Musica animata a touha po vědění ji po gymnáziu
dále zavála do Brna na Pedagogickou fakultu a Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Tyto zkušenosti přirozeně vyústily nejen k pedagogické činnosti, ale i k rozšíření
hudebně-edukačních obzorů v rámci doktorského studia. 

Na fakultě se věnovala barokní interpretaci, u níž i nadále zůstala ve spolupráci se soubory interpretující starou hudbu:
Czech Ensemble Baroque, Ensemble Versus, Ars Brunensis Chorus...
Je pravidenou účastnicí Letní školy barokní hudby v Holešově v roli chorovoda. 

Od roku 2011 je sbormistryní Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno, kde vede nejmladší přípravku Magdalenka.
S ní slaví řadu úspěchů na soutěžních festivalech dětských pěveckých sborů: zlaté ocenění získala opakovaně jak v celostátní soutěži Zahrada písní v Praze,
tak na mezinárodním festivale Slovakia Cantat v Bratislavě. Úspěšně spolupracovala s Divadlem Husa na provázku. 

Rok 2018 strávila s dětmi ve společnosti skřítka Bambulína, o němž Magdalenka natočila autorské CD skladatele Tomáše Pálky.
Jedná se o první CD nejmladší přípravky v historii Kantilény.  

 

Mgr. Ivan Sedláček

Zakladatel sboru a dlouholetý dirigent
Email: sedlacek@kantilena.cz

 

Zakladatel KANTILÉNY, souboru Filharmonie Brno, se věnoval pěstování dětského sborového zpěvu jako svému životnímu poslání.

Po studiích na pedagogické a filozofické fakultě založil Šlapanický dětský sbor a jako výběrovou Kantilenu dovedl ke špičkové dokonalosti, na níž ji udržuje už celá desetiletí. Absolvoval s ní více než tisíc koncertů.

V dramaturgii uplatňoval moteta vrcholné renezance a soustavně uváděl novinky soudobých autorů. V rozhlasu nahrál na padesát titulů technicky náročných skladeb, které většinou vznikaly na objednávku Kantileny. Mnohé z nich se potom dočkaly značného počtu koncertních provedení, např. Řezníčkův Atomus (130), Ebenova Mudrosloví (120) nebo Pololáníkova Missa brevis (101 repríz). Kvalitu uměleckých výkonů doložila vedle zvukových snímků a odborných kritik z osmnácti evropských zemí, Japonska, USA a Kanady také impozantní řada soutěžních ocenění. Z nich lze jmenovat alespoň dvě první ceny ze soutěže v Arezzu (1977, 1981), ve druhém případě absolutní vítězství s Cenou Bély Bartóka. Pedagogicky působil na JAMU v Brně v oboru Teorie a řízení dětského sboru.

Své působení ve sboru se rozhodl ukončit na začátku 50. sezóny. Dva roky se věnoval vedení smíšeného sboru bývalých zpěváků - více zde.